Старт / Сва Обавјештења / Основни елементи уговора за јавну набавку: „Набавка рачунарске опреме“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта „Electrical Energy Markets and Engineering Education“ (ELEMEND)

Основни елементи уговора за јавну набавку: „Набавка рачунарске опреме“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта „Electrical Energy Markets and Engineering Education“ (ELEMEND)

Прилог: Образац