Старт / Сва Обавјештења / Одлукa о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка средстава за одржавање чистоће“ за потребе Правног факултета Пале

Одлукa о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка средстава за одржавање чистоће“ за потребе Правног факултета Пале

Прилог: Oдлука