Старт / Вијести - Музичка aкадемија / Позив за подношење приједлога „Музика покреће Европу: Јачање европске музичке разноликости и талента“

Позив за подношење приједлога „Музика покреће Европу: Јачање европске музичке разноликости и талента“

У оквиру Програма Креативна Европа 2014-2020 отворен је Позив за подношење приједлога „Музика покреће Европу: Јачање европске музичке разноликости и талента“. Циљ овог позива је идентификовати и подржати најмање 10 иновативних и одрживих пилот програма обуке за младе музичаре и професионалце у музичком сектору са јасном европском додатном вриједношћу. Фокус је стављен на пословне вјештине (дигиталне, менаџмент, економске), а не на умјетничке вјештине.

Приједлози треба да обухватају најмање два од четири специфична циља:

  • Рјешавање потреба за професионалним развојем ради стицања индивидуалне и организационе стручне способности;
  • Помоћ младим умјетницима и осталим професионалцима у музичком сектору да боље разумију ланац вриједности музичке индустрије;
  • Промовисати транснационалну размјену или транснационалне приступе за осигуравање преноса знања;
  • Подстицање одрживе сарадње и стварање мрежа у музичкој индустрији.

Прихватљиви подносиоци приједлога су:

  • ¾ профитне или непрофитне организације;
  • ¾ регионалне или локалне власти;
  • ¾ универзитети;
  • ¾ мала и средња предузећа (МСП).

Укупни буџет намијењен за суфинансирање пројеката у оквиру предметног позива за подношење приједлога процјењује се на 900 000 евра, а максималан грант по пројекту је 90 000 евра.

Рок за подношење приједлога је 31. октобар 2019. године до 12:00 часова (по бриселском времену).

Пратећу документацију и детаље у вези с конкурсним позивом можете преузети овдjе.