Дневна архива: 13. јуна 2019.

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Синиша Шолаја

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област ОРЛ (ужа образовна област ОРЛ, предмети: Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом) – Синиша Шолаја Прилог: Извјештај Синиша Шолаја

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Нада Аврам

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Офталмологија (ужа образовна област Офталмологија, предмети: Офталмологија) – Нада Аврам Прилог: Извјештај Нада Аврам

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Милорад Јовановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужa научна/умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), за групу предмета Клавир – обавезни предмет – Милорад Јовановић Прилог: Извјештај Милорад Јовановић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Дејан Стевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистент, ужа научна/умјетничка област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област Методика наставе физичког васпитања и Кинезиолошка методика) – Дејан Стевић Прилог: Извјештај Дејан Стевић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Владан Тодић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Математичка анализа и примјене (ужа образовна област Математичка анализа и примјене – Владан Тодић Прилог: Извјештај Владан Тодић

Прочитајте