Старт / Сва Обавјештења / Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка агенцијских услуга за организовање стручне екскурзије у Русију“ за потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука