Старт / Све Aктуелности / Расписан Конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској

Расписан Конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске расписало је Jавни конкурс​ за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2019. годину.

Конкурс је расписан из сљедећих области: студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима; стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања; спортске и културне активности и едукација; студентски медији и остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

Право подношења пријаве на Конкурс имају студентска представничка тијела изабрана према Закону о студентском организовању, студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима и асоцијације студентских организација.

НАПОМЕНА: Пријаве на Конкурс оних студентских организација које нису оправдале средства додијељена по претходном Конкурсу за 2018. годину неће се узимати у разматрање.

Комисија за избор програма или пројеката извршиће вредновање и рангирање пријављених програма и пројеката, на основу општих критеријума утврђених Правилником о суфинансирању програма и пројеката студентских организација. Програми и пројекти ће се финансирати максимално до 80 одсто њихове укупне вриједности. Рок за подношење пријава са потребним документима је 30 дана од дана објављивања Конкурса.

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2019. годину доступан је на порталу Владе Републике Српске – на страници Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске по овом конкурсу издвојиће 200.000,00 КМ.

Извор: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске