Основни елементи уговора за јавну набавку

Основни елементи уговора за јавну набавку са референцом: „Набавка услуга штампања“ за потребе Економског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Основни елементи уговора