Старт / Сва Обавјештења / Основни елементи уговора за јавну набавку

Основни елементи уговора за јавну набавку

Основни елементи уговора за јавну набавку са референцом „Набавка роба за потребе бифеа“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Основни елементи уговора