Старт / Вијести - Универзитет / Одржана завршна конференција пројекта STINT

Одржана завршна конференција пројекта STINT

На Економском факултету Брчко Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) 3. и 4. априла одржана је завршна конференција међународног Erasmus+ пројекта „Јачање интернационализације у високом образовању у БиХ“ (Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education – STINT).

Састанку су присуствовали представници свих јавних универзитета у БиХ, представници Министарства за научно технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске са замјеником министра, представници Федералног министарства образовања и науке, представници Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине са замјеником директора, представници Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, представници Центра за информисање и признавање квалификација, као и велики број декана и продекана са факултета Универзитета у Источном Сарајеву са студентима. Присутни су били и представници универзитета из Европске уније, координаторски КУ Леувен Универзитет, и представници са Политехничког Универзитета у Порту. Састанак је увеличан присуством представника Европске делегације у БиХ, представника Erasmus+ националне канцеларије БиХ, градоначелника града Брчко, представника одјељења за образовање Брчко дистрикта.

Представљени су резултати троипогодишњег пројекта који су у цјелини допринијели бољој интернационализацији и повећаној свијести о повезивању са признавањем квалификација из области високог образовања. Сви јавни универзитети су провели анализу стања ових сектора на свим својим факултетима и академијама, анализирали детаљно интернационализацију и признавање квалификација, те на тај начин процијенили своје интерне снаге и слабости, али и анализирали пријетње и могућности из вањског окружења. Све ово је омогућило израду Стратегије интернационализације на сваком јавном универзитету које су биле у широј расправи, и на крају усвојене од стране сената универзитета. Израђен је Модел за признавање квалификација усклађен са Лисабонском конвенцијом о признавању и UNESCO препорукама за признавање квалификација, у складу са којим су сви јавни универзитети ускладили своју институционалну регулативу. У овом правцу, едукован је велики број особља, и то стручног особља које се бави овом тематиком, преко 230 у цијелој БИХ, и то не само јавних универзитета него и приватних универзитета.

Практично су проведене едукације представника тимова јавних универзитета, представника министарстава, као и представника агенција партнера у пројекту на универзитетима партнерима из Европске уније, који су касније имали задатак да едукују минимално 100 особа на својим универзитетима, тако да је преко 1000 особа едуковано на овим радионицама. Сваки јавни универзитет је путем заједнички проведене набавке добио опрему у виду компјутера и практичних рачунарских елемената које су инсталиране на различитим факултетима у циљу јачања информатизације особља и студената.

Пројекат је на одређен начин допринио и измјењеним Критеријумима за акредитацију високошколских установа и студијских програма током 2016. године у правцу инкорпорирања у саме критеријуме више интернационализације која ће се захтјевати од високошколских установа и студијских програма у процесу акредитације. Везано за ово, за комисије стручњака за акредитацију израђен је и Водич за оцјену квалитета интернационализације током процеса акредитације у ком су сви БиХ критеријуми за акредитацију упоређени са методологијом Европског конзорцијума за акредитацију (ECA), како би били усаглашени са европским правилима у овој области. Пројекат је кроз различите активности допринио изради различите недостајуће регулативе у области међунаордне сарадње, организацији округлих столова, расправа, организацији међунаордних догађаја, покретањем језичких центара, отварањем Фондације за развој међународне сарадње особља и студената у Федерацији БиХ, покретањем конференције Интернационализација – изазови у високом образовању на простору Републике Српске, организацији staff week догађаја, инфо дана.

Пројекат је подржан и од стране Ректорске конференције Босне и Херцеговине путем потписивања заједничке декларације о интернационализацији.

Пројекат је генерално оцијењен као врло успјешан пројекат који је реализовао више структурних мјера које утичу на реформу високообразовног процеса у Босни и Херцеговини у складу са „Приоритетима за развој високог образовања у БиХ 2016-2026“, а нарочито укључујући стратегијске документе у области високог образовања постављених у стратегији развоја образовања Републике Српске 2016-2021 и стратешким правцима развоја високог образовања у Федерацији БиХ 2012-2022.