Конкурс за избор у звања

Универзитет у Источном Сарајеву објављује Конкурс за избор у наставничка и сарадничка звања на сљедећим организационим јединицама:

  • Академија ликовних умјетности Требиње
  • Економски факултет Пале
  • Филозофски факултет
  • Машински Факултет
  • Факултет пословне економије
  • Факултет физичког васпитања и спорта
  • Православни богословски факултет

Прилог: Конкурс