Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку Јавне набавке „Набавка материјала за одржавање чистоће“, за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука