Старт / Сва Обавјештења / Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга репрезентације

Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга репрезентације

Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга репрезентације (услуге ресторана) за потребе Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Позив