Старт / Вијести - Универзитет / САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ: Универзитет улази у процес акредитације високошколске установе и акредитације студијских програма

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ: Универзитет улази у процес акредитације високошколске установе и акредитације студијских програма

Задовољство нам је обавијестити јавност да Универзитет у Источном Сарајеву (УИС) наредне седмице, од 11 до 13. марта 2019. године, улази у процес реакредитације високошколске установе и акредитације 12 пријављених студијских програма.

Петочлана комисија састављена од домаћих и међународних експерата, представника академске заједнице, привреде и праксе, и студената, обавиће у поменутом периоду екстерну евалуацију високошколске установе Универзитета у Источном Сарајеву и 12 студијских програма. Након окончања овог поступка Универзитет ће бити обавијештен о исходу реакредитације и акредитације студијских програма.

Универзитет у Источном Сарајеву је предао Агенцији за акредитацију високошколских установа Републике Српске захтјев за реакредитацију високошколске установе и акредитацију 12 студијских програма 30.03.2018. године. У складу са захтјевом достављена је комплетна документација прописана Правилником о акредитацији високошколских установа и студијских програма. Цјелокупна документација израђена је у складу са поменутим Правилником и у складу са критеријумима за акредитацију високошколских установа и критеријумима за акредитацију студијских програма I и II циклуса студија важећим у босанскохерцеговачком високом образовању, а који су усаглашени са Европским стандардима и смјерницама, чија је последња верзија донешена на Европској министарској конференцији у Јеревану 2015. године.

Агенцији су предати извјештаји о самовредновању и оцјени квалитета високошколске установе Универзитета у Источном Сарајеву са прилозима и извјештаји о самовредновању и оцјени квалитета 12 студијских програма са прилозима, и то: Саобраћај, Пољопривреда, Разредна настава (студијски програм Педагошког факултета), Машинство I циклус, Машинство II циклус, Вокално инструментални студијски програм, Кинески и енглески језик, Право, Медицина, Православна теологија, Хемијско инжињерство и технологија и Стоматологија, односно за акредитацију пријављено је 9 студијских програма I циклуса, 2 интегрисана студијска програма и 1 студијски програм II циклуса студија.

У овом тренутку, у складу са допунским рјешењем Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске од 16.01.2019. године, Универзитет у Источном Сарајеву се сматра акредитованим све до окончања поступка реакредитације који је започео горе поменутим захтјевом од 30.03.2018. године, а најдуже до 01.04.2020. године.

Сви пријављени студијски програми су добили рецензентске извјештаје од стране именованих експерата од стране Агенције за акредитацију високошколске установе Републике Српске, и ти извјештаји ће бити предмет рада односно саставни дио провођења поступка екстерне евалуације од стране петочлане комисије.

Универзитет у Источном Сарајеву сматра реакредитацију високошколске установе и акредитацију студијских програма изразито значајним поступком који треба осигурати, прије свега, признатост и проходност диплома на националном и међународном нивоу, међународну препознатљивост, учешће Универзитета и свих његових факултета и академија, као и студијских програма у Европским и другим програмима финансирања међународне сарадње, мобилности студената, наставника, истраживача, у програмима финансирања истраживачких и умјетничких пројеката, учешћа у раду различитих међународних удружења, мрежа и асоцијација.