Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка рачунарске опреме“ за потребе Филозофског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука