Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка горива” за потребе Саобраћајног факултета Добој Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука