Образац реализације уговора за јавну набавку

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка лабораторијских реагенаса“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта „Продукција мултифункционалних наночестица злата и развој одговарајућих техника за њихову карактеризацију PRO-NANO“

Прилог: Образац