Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке „Набавка опреме за спремачице и портире“, за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука