Старт / Сва Обавјештења / Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку са референцом: „Набавка угља“ за потребе Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука