Старт / Вијести - Универзитет / EACEA мониторинг састанак STINT пројекта

EACEA мониторинг састанак STINT пројекта

У петак, 9. новембра, у Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) одржан је Мониторинг састанак организован од стране Европске агенције EACEA и Erasmus+ канцеларије БиХ у вези са реализацијом активности пројекта „Јачање интернационализације у високом образовању у БиХ – STINT“.

Састанку су присуствовали представници EACEA агенције Џулија Моро, представници Erasmus+ канцеларије Суад Мухибић и Дејан Росић, представници Универзитета у Источном Сарајеву ректор проф. др Стево Пашалић, проректор проф. др Дејан Бокоњић и координатор мр Ненад Марковић, представник пројектног координатора КУ Леувен универзитета Geert De Lepeleer, представници Министарства просвјете и културе Републике Српске и представници Федералног министарства науке и образовања, представници Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ, Центра за информисање и признавање квалификација БиХ, као и представници свих јавних универзитета у БиХ.

С обзиром да је пројекат продужен до 14.04.2019. године представници извршне агенције EACEA и Erasmus+ канцеларије у БиХ су жељели да остваре увид у стање пројекта, да ли се све активности које су планиране могу спровести и да ли ће продужени рок бити испоштован.

Генерално, истакнуто је задовољство представника EACEA са STINT пројектом који представља структурални пројекат који је у високом образовању БиХ донио одређене новине које се огледају у унапређењу критеријума за акредитацију високошколских установа и студијских програма у новембру 2016, израдом водича за оцјену интернационализације високошколских установа и студијских програма, израдом и усвајањем стратегија за интернационализацију са индикаторима на свим јавним универзитетима, израдом модела признавања високошколских квалификација у складу са Лисабонском конвенцијом о признавању, израдом интерних правилника о признавању јавних високошколских установа, те установљавањем пилот активности који омогућавају одрживост пројекта и након његовог истека.

Веома је битно напоменути да је STINT пројекат подржан од стране ректорске конференције БиХ који су писменим путем изјавом о интернационализацији потписали посвећење овом процесу у будућем периоду у правцу придруживања европском подручју високог образовања.
У наредном периоду од стране EACEA агенције и Erasmus+ канцеларије биће израђен извјештај који ће бити послат партнерима.

Додатне информације о пројекту: http://stint-project.net/