Позив за достављање понуда за јавну набавку

Позив за достављање понуда за јавну набавку „Набавка опреме за гријање“ за потребе Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Позив