Старт / Вијести - Универзитет / У Порту одржан састанак конзорцијума пројекта STINT

У Порту одржан састанак конзорцијума пројекта STINT

Од 25. до 29. септембра 2018. године на Универзитету Politecnico do Porto одржан је трећи састанак пројектног конзорцијума пројекта „Јачање интернационализације у високом образовању у Босни и Херцеговини“ – STINT.

У име Универзитета у Источном Сарајеву састанку су присуствовали пројектни координатор STINT пројекта на Универзитету проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета проф. др Дејан Бокоњић, декан Економског факултета у Брчком доц. др Срђан Лалић, проф. др Стеван Стевић и мр Ненад Марковић.

Састанак се односио на преглед реализације пројектних активности из перспективе сваког партнера, тренутно стање, као и преглед пројектних активности које требају бити урађене до истека пројекта.

Генерално, сви универзитети партнери су постигли значајан напредак у усклађивању своје легислативе са европским начином функционисања у области интернационализације и признавања квалификација, као и са примјеном активности интернационализације које ће даље одржавати одрживост пројекта и након његовог официјалног завршетка. Наиме, сви јавни универзитети су испитали стање интернационализације међу својим студентима, руководствима факултета и академија, руководствима универзитета, затим испитали стање о признавању квалификација међу секретарима својих факултета и академија, како би идентификовали SWOT анализе процеса интернационализације и признавања квалификација.

Ове SWOT анализе су касније послужиле у изради стратегија и индикатора за интернационализацију које дефинишу визију и правце дјеловања ових процеса. Усклађени су и интерни правилници о признавању квалификација са предложеним моделом од стране Центра за информисање и признавање квалификација који је у потпуности у складу са одредбама Лисабонске конвенције о признавању и Европским моделом о признавању квалификација.

Развијени су и остали правилници који подржавају ова два процеса, као што су Правилник о мобилности студената и особља, Водич за долазне студенте и сл.

Значајну подршку пројекту STINT пружили су Министарство просвјете и културе Републике Српске, затим Федерално министарство образовања и науке, уз учешће Центра за информисање и признавање квалификација, Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине и Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, који су процесе интернационализације и признавања квалификација интегрисали у ентитетске легислативе путем различитих закона, правила и стратегија који се односе на високо образовање.

Током састанка конзорцијума представљен је Водич за оцјену квалитета интернационализације који ће бити практично тестиран од стране свих јавних универзитета писањем самоевалуационог извјештаја интернационализације универзитета по задатим критеријумима, а резултати ће бити представљени на састанку који ће крајем године бити одржани у Генту на Универзитету KU Leuven.

На састанку је представљена интегрисана политика интернационализације која је потписана од стране свих ректора јавних универзитета. Представљена је и будућа мрежа универзитета пројектних и ЕУ партнера која ће се користити након истека пројекта.

Додатне информације о пројекту:   www.stint-project.net