Старт / Вијести - Електротехнички факултет / Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка рачунарске опреме за наставно и административно особље и озвучење амфитеатра“ за потребе Електротехничког факултета, Источно Сарајево

Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка рачунарске опреме за наставно и административно особље и озвучење амфитеатра“ за потребе Електротехничког факултета, Источно Сарајево

Прилог: Образац (PDF)