Старт / Вијести - Економски факултет - Брчко / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Услуге  осигурања радника“ за потребе Економског факултета Брчко

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Услуге  осигурања радника“ за потребе Економског факултета Брчко

Прилог: Одлука