Старт / Обавјештења - Студентска орг. УИС / Писмени позив за достављање понуда за јавну набавку: „Набавка услуга смјештаја студента за Универзитетске спортске игре 2018. године“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву

Писмени позив за достављање понуда за јавну набавку: „Набавка услуга смјештаја студента за Универзитетске спортске игре 2018. године“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Позив (PDF)