Старт / Сва Обавјештења / Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка средстава за одржавање чистоће“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка средстава за одржавање чистоће“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Образац (PDF)