Старт / Вијести - Факултет пословне економије / Образац реализације уговора за јавну набавку: “Набавка услуга штампања материјала” за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Образац реализације уговора за јавну набавку: “Набавка услуга штампања материјала” за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Прилог: Образац (PDF)