Одлукa о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуга кетеринга за прославу Дана Машинског факултета“ за потребе Машинског факултета Источно Сарајево

Прилог: Одлука (PDF)