Старт / Сва Обавјештења / Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка услуга смјештаја студената за Универзитетске спортске игре 2017. године“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву

Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка услуга смјештаја студената за Универзитетске спортске игре 2017. године“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Образац (PDF)