Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуга ресторана и послуживања храном за потребе учесника пројекта – Процјена и управљање кардиоваскуларним ризиком за тимове породичне медицине“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Одлука (PDF)