Симпозијум “INFOTEH – JAHORINA 2017” од 22. до 24. марта

Шеснаести међународни научно-стручни симпозијум  “INFOTEH – JAHORINA 2017”, у организацији Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву, одржаће се од 22. до 24. марта у хотелу “Бистрица” на Јахорини.

“INFOTEH – JAHORINA” представља један од водећих скупова у региону посвећених развоју и примјени информационих технологија.

Циљ симпозијума је да окупи експерте, научнике, инжењере, истраживаче и студенте који се баве информационим технологијама и њиховом примјеном у системима управљања, комуникационим, производним и електронским системима, енергетици, као и у другим областима од интереса за бржи и успјешнији развој средине у којој живимо.

Тематске области су рачунарски системи и софтвер, комуникациони системи и технологије, енергетски системи, производни системи, системи управљања и електронски системи.

Рад симпозијума одвија се у оквиру сједница, округлих столова, предавања по позиву и презентација. Организовањем посебне студентске сесије, симпозијум посебну пажњу посвећује младим истраживачима и студентима, a предвиђена је и презентација о теми „Ваздухопловна техника у контроли летења – БХАНСА /Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ/“.

Детаљније информације о одржавању шеснаестог међународног научно-стручног симпозијума “INFOTEH – JAHORINA 2017”можете пронаћи на сајту:  www.infoteh.rs.ba.

Суорганизатори симпозијума су: Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Електронски факултет Универзитета у Нишу, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду  и Алумни асоцијација инжењера електротехнике Источно Сарајево.

Симпозијум “INFOTEH – JAHORINA” наставак је међународног симпозијума “Јахорина” који је посљедњи пут одржан 1991. године. На првом научно-стручном симпозијуму  “INFOTEH – JAHORINA”, одржаном 2001. године, изложено је 53 рада, а присуствовало је нешто више од 100 учесника.

У периоду од 2001. до 2013. године симпозијум биљежи константан раст броја учесника са простора бивше Југославије и шире, те броја пријављених и објављених радова.

Петнаести симпозијум одржан је од 16. до 18. марта 2016. године. На скупу је представљено 180 ауторских радова, међу којима је било осам студентских радова.