Хоризонт 2020

Тренутно отворени позиви за програм Хоризонт 2020 су сљедећи: 

 1. Water in the context of the circular economy (рок за пријаву 7. март  и 5. септембар 2017. године); више информација можете пронаћи на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/circ-02-2016-2017.html
 2. Cultural heritage as a driver for sustainable growth (рок за пријаву 7. март и 5. септембар 2017. године); више информација можете пронаћи на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-21-2016-2017.html
 3. Demonstrating innovative nature-based solutions in cities (рок за пријаву 7. март и 5. септембар 2017. године); више информација можете пронаћи на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/scc-02-2016-2017.html
 4. Large-scale demonstrators on nature-based solutions for hydro-meteorological risk reduction (рок за пријаву 7. март и 5. септембар 2017. године); више информација можете пронаћи на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-08-2017.html
 5. Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science (рок за пријаву  29. март 2017. године); више информација можете пронаћи на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/einfra-12-2017.html
 6. Platform-driven e-infrastructure innovation (рок за пријаву  29. март 2017. године); више информација можете пронаћи на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/einfra-21-2017.html
 7. Cultural heritage as a driver for sustainable growth (рок за пријаву 5. април 2017. године); више информација можете пронаћи на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html
 8. Diagnostic characterisation of rare diseases  (рок за пријаву 11. април 2017. године); више информација можете пронаћи на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-03-2017.html
 9. Clinical research on regenerative medicine (рок за пријаву 11. април 2017. године); више информација можете пронаћи на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-11-2016-2017.html
 10. R&I on IoT integration and platforms (рок за пријаву 25. април 2017. године); више информација можете пронаћи на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/iot-03-2017.html
 11. Interfaces for accessibility (рок за пријаву 25. април 2017. године); више информација можете пронаћи на:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-23-2017.html

Хоризонт 2020 (Horizon 2020) – оквирни програм за истраживање и иновације је интегрисани систем финансирања који обухвата све програме за истраживања и иновације који су били финансирани кроз оквирни програм за истраживање и технолошки развој, програм CIP и преко Европског института за иновације и технологију.

Хоризонт 2020 има за циљ да се, у односу на FP7, интензивније фокусира на иновације и активности блиске тришту. Европски истраживачки савјет ће добити више средстава, а такође ће се више пажње посветити подручјима са мање развијеном научном инфраструктуром и малим и средњим предузећима.

Хоризонт 2020 чине три главне теме: Изврсност у науци (Excellence in Science), Вођство у индустрији (Industrial Leadership) и Друштвени изазови (Social Challenges).