Старт / Сва Обавјештења / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка поликарбонатних кавеза за лабораторијске мишеве“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка поликарбонатних кавеза за лабораторијске мишеве“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука (PDF)