Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Услужна дјелатност ‘PIANINO 2’ Зеница“ за потребе Музичке академије

Прилог: Одлука (PDF)