Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Стоматологија, орална хирургија и медицина, Медицински факултет Фоча

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Стоматологија, орална хирургија и медицина, Медицински факултет Фоча

Прилози:

Извјештај комисије – избор у звање – Ирена Младеновић

Извјештај комисије – избор у звање – Никола Стојановић