У Бијељини одржано предавање о писању пројеката

На Факултету пословне економије у Бијељини у уторак, 25. октобра, одржано је предавање на тему писања пројеката, са акцентом на „Capacity Building Projects in HE“.

Предавање су водили проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета на Универзитету у Источном Сарајеву проф. др Дејан Бокоњић и координатор за осигурање квалитета мр Ненад Марковић.

Предавачи су упознали присутне професоре, асистенте и студенте Факултета пословне економије и Педагошког факуктета са начином писања пројеката и апликација, као и садржајима везаним за евалуацију пројеката.

Истакнут је посебан значај Еразмус + програма. Изведен је закључак да је идеја основни покретач пројекта, а да одрживост идеје има значај након завршетка трајања пројекта.

Интеракција између учесника довела је до потенцијалних идеја за пројекте у наредном временском периоду, као и до значајних закључака са овог, изузетно корисног предавања.

Позитивна искуства и добра пракса, као резултат рада предавача, присутним учесницима је омогућила да се упознају са веома реалним могућностима за учествовање у пројектима, како домаћег, тако и међународног карактера.