Старт / Обавјештења - Универзитет / Конкурси / За суфинансирање научних скупова 120.000 КМ

За суфинансирање научних скупова 120.000 КМ

Министарство науке и технологије РС објавило је конкурс за суфинансирање одржавања научних скупова у 2016. години, а за ове намјене издвојено је 120.000 КМ.

Ресорно министарство суфинансираће трошкове обезбјеђивања простора, трошкове штампања позивних материјала и програма, трошкове обезбјеђења рецензената, трошкове смјештаја и путне трошкове за предаваче по позиву и трошкове објављивања радова са научног скупа у зборнику радова/зборнику апстраката, односно одговарајућем часопису.

Научноистраживачка организација може добити финансијску подршку једном годишње за одржавање научног скупа из одређене научне области, а максимално два пута из различитих ужих научних области.

Документацију за конкурс за суфинансирање одржавања научних скупова у 2016. години доставити најкасније до 31.10.2016. године.

Пријаве са потребном документацијом доставити поштом на адресу:

Министарство науке и технологије
Трг Републике Српске бр. 1
78000 Бања Лука

са обавезном назнаком „Пријава на конкурс за суфинансирање одржавања научних скупова у 2016. години“

Пријаве се, такође, могу доставити и директно на централни протокол Владе Републике Српске (Административни центар Владе РС, ламела А, приземље).

Резултати спроведеног конкурса за суфинансирање одржавања научних скупова у 2016. години биће објављени на интернет страници Министарства науке и технологије у року од 15 дана од затварања конкурса.

У прилогу преузмите текст Конкурса са пратећим обрасцима!

Конкурс за финансирање научних скупова