Старт / Организација / Сенат / Струковна Вијећа / Струковно вијеће хуманистичких наука

Струковно вијеће хуманистичких наука

Надлежности, права и обавезе струковних вијећа Сената Универзитета прописани су чланом 39. ст. 5. и 6. Статута Универзитета, а начин рада и одлучивања Пословником о раду Сената и струковних вијећа

Предсједавајући

 

 

Проректор за студентска питања, културу, умјетност и спорт

Проф. мр Сандра Ивановић

 

 

 

Чланови:

  • Проф. др Драга Мастиловић
  • Проф. др Бранка Ковачевић
  • Проф. др Борислав Цицовић
  • Проф. др Дарко Ђого
  • Проф. др Владислав Топаловић
  • Проф. др Далибор Стевић
  • Проф. др Сања Опсеница
  • Проф. мр Дражан Косорић
  • Проф. мр Данијела Газдић
  • Проф. мр Марко Мусовић