Vijeće humanističkih nauka

 

Predsjedavajući

 

 

 

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport

Prof. mr Sandra Ivanović

 

 


Članovi:

  • Prof. mr Danijela Gazdić
  • Prof. mr Vladimir Kosić
  • Prof. dr Mirko Sajlović
  • Prof. dr Branka Brčkalo
  • Prof. dr Dalibor Stević
  • Prof. dr Desanka Trakilović
  • Prof. mr Veselin Brković
  • Prof. dr Vladislav Topalović
  • Prof. dr Draga Mastilović
  • Doc. dr Maja Žuža