Start / Organizacija / Senat / Strukovna Vijeća / Strukovno vijeće humanističkih nauka

Strukovno vijeće humanističkih nauka

Nadležnosti, prava i obaveze strukovnih vijeća Senata Univerziteta propisani su članom 39. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta, a način rada i odlučivanja Poslovnikom o radu Senata i strukovnih vijeća

Predsjedavajući

 

 

 

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport:

Prof. mr Sandra Ivanović

 

 


Članovi

  • Prof. dr Draga Mastilović
  • Prof. dr Branka Kovačević
  • Prof. dr Borislav Cicović
  • Prof. dr Darko Đogo
  • Prof. dr Vladislav Topalović
  • Prof. dr Dalibor Stević
  • Prof. dr Sanja Opsenica
  • Prof. mr Dražan Kosorić
  • Prof. mr Danijela Gazdić
  • Prof. mr Marko Musović