Sva Obavještenja

BiH među pet partnera sa Zapadnog Balkana koji se pridružuju programu istraživanja i inovacija Horizont Evropa

Bosna i Hercegovina je jedna od pet partnera koji su 06.12.2021. godine potpisali sporazum o pridruživanju programu Horizont Evropa. Očekuje se da će Albanija uslijediti sa udruženjem u narednim sedmicama. Ovo označava važnu prekretnicu za bližu saradnju u istraživanju i inovacijama sa Zapadnim Balkanom. Istraživači, inovatori i istraživački subjekti osnovani …

Pročitajte

Erazmus+ informativna sesija iz oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Izvršna agencija za Evropu, obrazovanje i kulturu (EACEA) organizuje Erazmus+ informativnu sesiju iz oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE), fokusirajući se kako pripremiti konkurentni prijedlog za oblast 1: „Podsticanje pristupa saradnji u visokom obrazovanju“. Sesija će se održati 14. decembra 2021. godine od 10:00 do 12:30 časova. Ova oblast …

Pročitajte