Start / Fakulteti i Akademije / Rang lista kandidata za članove nastavno-umjetničkog vijeća Akademije likovnih umjetnosti Trebinje iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove nastavno-umjetničkog vijeća Akademije likovnih umjetnosti Trebinje iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/ nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije likovnih umjetnosti Trebinje iz reda sudenata koji su održani 04.07.2019. godine objavljuje rang listu kandidata za članove nastavno-umjetničkog vijeća Akademije likovnih umjetnosti Trebinje iz reda studenata.

Prilog:
Obavještenje
Rang lista

Datum i vrijeme objave: 05.07.2019. godine u 09:20 časova