Start / Fakulteti i Akademije / Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Pale iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Pale iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/ nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Pale iz reda sudenata koji su održani 28.06.2019. godine objavljuje rang listu kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Pale iz reda studenata.

Prilog:
Obavještenje
Rang lista