Start / Fakulteti i Akademije / Univerzitet u Kragujevcu dodijeljuje stipendije postdoktorantima

Univerzitet u Kragujevcu dodijeljuje stipendije postdoktorantima

Univerzitet u Kragujevcu objavio je poziv za dodjelu stipendija postdoktorantima sa stranih univerziteta za akademsku 2019/20. godinu.

Univerzitet u Kragujevcu dodijeliće minimalno jednu stipendiju u ukupnom iznosu od 1 000 evra mjesečno, za postdoktorsku specijalizaciju u trajanju od jednog do tri mjeseca tokom akademske 2019/20. godine postdoktorantima sa stranih univerziteta koji će svoju specijalizaciju provesti na jednom od fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Pravo prijave imaju postdoktoranti koji su zaposleni na univerzitetu i imaju doktorat iz prirodnih, medicinskih, tehničkih i tehnoloških, društvenih i humanističkih nauka ili umjetnosti.

Pored navedenih uslova, kandidati moraju biti uključeni u istrživački projekat ( univerzitetski, nacionalni ili međunarodni) i ne stariji od 40 godina.

Rok za prijavu je 20. jun 2019. godine.

Dodatne informacije: Konkurs