Start / Fakulteti i Akademije / Stipendija Fonda „Kraljice Jadvige”

Stipendija Fonda „Kraljice Jadvige”

Jagielonski univerzitet u Krakovu objavio je poziv za dodjelu stipendija iz Fonda za stipendije „Kraljice Jadvige”.

Cilj Fonda „Kraljica Jadviga” je pružanje finansijske podrške naučnim radnicima ili doktorantima koji su izvrsni u svom naučnom radu. Od 1999. godine do danas Fond je dodijelio 900 stipendija kandidatima iz 21 zemlje.

Stipendiju Fonda može dobiti naučni radnik ili doktorant na vrijeme trajanja boravka u Krakovu za sprovođenje istraživanja na Jagielonovom univerzitetu. Mjesečni boravak stipendista u Krakovu radi istraživanja može se odvijati između oktobra 2019. i juna 2020. godine (u opravdanim slučajevima trajanje boravka može biti produženo).

Rok za prijem prijava za stipendije je 15. jun 2019. godine.

Stipendija iznosi 1500 zlota mjesečno. Stipendistima će biti obezbjeđen smještaj u studentskom domu, kao i osnovno zdravstveno osiguranje.

Dodatne informacije preuzmite u prilogu!