​Objavljena preliminarna rang-lista stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Fond „Dr Milan Jelić”, objavilo je preliminarnu rang-listu studenata I, II i III ciklusa studija za 2018/2019. akademsku godinu.

Na konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za akademsku 2018/2019. godinu pristiglo je ukupno 371 prijava za sva tri ciklusa studija od čega je 339 prijava zadovoljilo uslove propisane Konkursom.

Studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u RS odnosno BiH, prema preliminarnoj rang-listi, biće dodijeljeno ukupno 75 stipendija za akademsku 2018/2019. godinu u mjesečnom iznosu od 400 KM za devet mjeseci studija, dok će za studente na inostranim visokoškolskim ustanovama biti dodijeljeno ukupno 45 stipendija. Mjesečni iznos stipendije studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u republici Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori iznosi 500,00 KM, i 800,00 KM za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.

Studentima drugog ciklusa studija na domaćim i inostranim univerzitetima, od ukupno 36 primljene prijave, biće dodijeljeno 12 godišnjih stipendija u iznosu od po 5.000,00KM, dok će studentima trećeg ciklusa studija biti dodijeljeno sedam godišnjih stipendija, od ukupno 44 primljenih prijava studenata trećeg ciklusa studija, u iznosu od po 10.000,00 KM za tekuću akademsku godinu.

Preliminarnu rang-listu studenata prvog ciklusa studija možete preuzeti u pdf formatu ovdje.

Preliminarnu rang-listu studenata drugog i trećeg ciklusa studija možete preuzeti u pdf formatu ovdje.

Svi studenti koji su konkurisali za dodjelu stipendije imaju pravo prigovora Komisiji na preliminarnu rang-listu do 29. januara 2019. godine. Prigovori se mogu podnijeti putem email adrese Fonda: fondmilanjelic@mnk.vladars.net ili putem pošte na adresu: Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka. Detaljniji informacije možete dobiti putem navedene email adrese, kao i na kontakt telefon: 051/338-915.

Više informacija na sajtu https://www.fondmilanjelic.org/https://www.fondmilanjelic.org/.