Dnevna arhiva: 17. јануара 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka laboratorijskih reagenasa“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta „Produkcija multifunkcionalnih nanočestica zlata i razvoj odgovarajućih tehnika za njihovu karakterizaciju PRO-NANO“. Prilog: Odluka

Pročitajte