Dnevna arhiva: 17. октобра 2018.

Održan Međunarodni kongres doktora stomatologije

Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uz podršku Komore doktora stomatologije Republike Srpske po prvi put je organizovao Međunarodni kongres doktora stomatologije, koji je održan 12 i 13. oktobra 2018. godine na Medicinskom fakultetu. „Medicinski fakultet je do sada je bio organizator simpozijuma za doktore stomatologije na godišnjem nivou. Pošto …

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka laboratorijske opreme“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: Electrical Energy Markets and Engineering Education „ELEMEND“. Prilog: Одлука

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja materijala“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Одлука

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka stomatološkog materijala i pribora – LOT 1“ – Stomatološki potrošni materijal za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka stomatološkog materijala i pribora – LOT 2“ – Ortodontski materijal za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Promotivni video Centra za podršku licima sa invaliditetom

Centar za podršku licima sa invaliditetom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu nastao je sa ciljem da osobama sa invaliditeom olakša proces učenja, sticanje znanja i upotrebu asistivne tehnologije kojom je centar opremljen. Centar je opremljen modernom opremom nabavljenom u okviru projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja …

Pročitajte