Izvještaj o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata dr Tanje Ivanović, Medicinski fakultet Foča

Prilog: Izvještaj – dr Tanja Ivanović