Старт / Све Aктуелности / Одлука о избору најпвољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка алата, брава и кључева“ за потребе Електротехничког факултета

Одлука о избору најпвољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка алата, брава и кључева“ за потребе Електротехничког факултета

Прилог: Одлука