Старт / Све Aктуелности / Креативна Европа – Позив за достављање пројектних приједлога

Креативна Европа – Позив за достављање пројектних приједлога

Oтворен je позив за достављање пројектних приједлога у оквиру ЕУ Програма Креативна Европа – Шема мобилности умјетника и/или културних професионалаца.

Два општа циља овог позива су:

  • Тестирати одржив и ефикасан програм мобилности за умјетнике и професионалце у култури које би дјеловале у комплементарности већ постојећих шема мобилности на локалном, регионалном и/или
    националном нивоу;
  • Да формулише препоруке за политику Европској комисији, Европском парламенту и државама чланицама у циљу пуне имплементације таквих програм у сљедећој генерацији ЕУ програма.

Приједлози треба да допринесу горе наведеним општим циљевима кроз 3 специфична циља и то:
Специфични циљ 1 – Комуникација и ширење финансирања могућности за мобилност умјетника и/или професионалаца у култури;
Специфични циљ 2 – Имплементација могућности финансирања за мобилност умјетника и/или културних професионалаца;
Специфични циљ 3 – Анализа и препоруке о финансирању могућности за мобилност умјетника и/или професионалаца у култури.

Укупан буџет намијењен суфинансирању пројеката у оквиру овог позива је 1 500 000 евра, а максимални износ појединачног гранта је 750 000 евра.

Крајњи рок за достављање пројектних приједлога је 27.09.2019. године до 17.00 часова по центраевропском времену.

Детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећој интернет страници: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/mobility-scheme-artists-cultural-professionals_en