Старт / Све Aктуелности / HEA БиХ објавила јавни конкурс избор домаћих и међународних стручњака

HEA БиХ објавила јавни конкурс избор домаћих и међународних стручњака

Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине објавила је данас јавни конкурс за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма.

Стручњаци се бирају у четири категорије:

  • стручњаци–представници академске заједнице у БиХ;
  • стручњаци-представници привреде и праксе;
  • студенти и
  • међународни стручњаци и то за научне/умјетничке области, наведене у конкурсу.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања обавјештења о расписивању јавног конкурса у дневним новинама.

Прилог:
Конкурс
Образац за пријаву